Een goede luchtdichtheid van de gebouwschil heeft een grote invloed op het E-peil van jouw gebouw (tot meer dan 10 E-punten ten opzichte van de waarde bij ontstentenis). Om bij de bepaling van het E-peil de goede luchtdichtheid in rekening te kunnen brengen, moet het bewijs van de luchtdichtheid geleverd worden door middel van een meting. Deze meting dient overeenkomstig NBN EN 13829:2001 uitgevoerd te worden.

Bij een luchtdichtheidsmeting (ook blowerdoortest genoemd) wordt de luchtdichtheid van jouw woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa.
Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies.

Voordelen:

 • Verlaging van het E-peil
 • Verlagen van de energie-factuur
 • Vermijden van schimmelplekken
 • Verbeteren wooncomfort
 • Bevorderen van luchtkwaliteit

In deze blog gaan we dieper in op de voordelen van luchtdicht bouwen.

Type Blowerdoortesten?

A-meting met conformiteitsverklaring: 
 • Incl. het opstellen van de blowerdoor in een enkele deuropening.
 • Incl. uitvoering van een luchtdichtheidstest conform STS-P-71-3.
 • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie of rookmachine.
 • Advies verbetering Luchtdichtheid.
 • Opstellen meetrapport.
 • Afleveren conformiteitsverklaring om toe te voegen aan EPB-rapport.
B-meting zonder conformiteitsverklaring: 
 • Incl. het opstellen van de blowerdoor in een enkele deuropening.
 • Incl. uitvoering van een luchtdichtheidstest conform STS-P-71-3.
 • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie of rookstift
 • Advies verbetering Luchtdichtheid

Luchtdichtheidsmeting nodig?

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op. Toch graag meteen boeken?

Ecotest luchtdichtheidsmeting
Luchtdichtheidsmeting