Een architect, buur, bouwheer of aannemer kan een plaatsbeschrijving voor aanvang van de werken laten opstellen. Het doel van deze plaatsbeschrijving is om aan te tonen of schade aan de beschreven woning al dan niet het gevolg is van de naastgelegen bouwwerkzaamheden.

Wanneer je als bouwheer een ABR-verzekering afsluit, kan de verzekeringsmaatschappij vaak eisen dat er een plaatsbeschrijving voor aanvang van de werken wordt opgemaakt. Daarvoor kan je bij ons terecht. Onze expert zal dan de woningen of appartementen van de buren, evenals de eigen woning beschrijven. Mocht er tijdens of na de werken schade optreden, dan kan er aan de hand van de plaatsbeschrijving bekeken worden of de werken al dan niet de oorzaak zijn.

Als onafhankelijk expert stellen wij een gedetailleerde plaatsbeschrijving op met een nauwkeurige beschrijving van eventuele bestaande barsten, scheuren, vochtplekken,…

Na uitvoering van de werken wordt een vergelijking gemaakt met de oorspronkelijke staat van het goed waarna een begroting van de eventuele schade kan gemaakt worden. Dit alles wordt duidelijk beschreven in het door ons opgemaakte schadedossier.

Vermijd discussies achteraf: laat een plaatsbeschrijving uitvoeren voor de aanvang van de werken.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.

EPB
Plaatsbeschrijving