Een warmteverliesberekening is een berekening die wordt gebruikt om de hoeveelheid warmte die een gebouw verliest te bepalen. Deze berekening houdt rekening met verschillende factoren, zoals isolatie, ramen en deuren, en de oppervlakte van het gebouw. Het doel van een warmteverliesberekening is om inzicht te krijgen in de energie-efficiëntie van een gebouw en om aanpassingen te identificeren die het energieverbruik kunnen verminderen.

Waarom is een warmteverliesberekening belangrijk?

Een warmteverliesberekening geeft inzicht in de hoeveelheid warmte dat een gebouw verliest en welke maatregelen nodig zijn om dit te verminderen. Dit is van belang omdat een lager warmteverlies resulteert in een lager energieverbruik, wat leidt tot lagere energiekosten. Daarnaast kan een verminderd warmteverlies bijdragen aan een comfortabeler binnenklimaat en een hogere waarde van het vastgoed.

Warmteverliesberekening verplicht?

Sinds 2023 geldt in Vlaanderen voor elke nieuw- en herbouw dat er gebruik gemaakt wordt van lagetemperatuurverwarming. Dat is een installatie-eis waarbij de ontwerpvertrektemperatuur van het water in het verwarmingssysteem maximaal 45°C mag bedragen. Deze nieuwe installatie-eis geldt niet voor ingrijpende energetische renovaties.

Om een lagere ontwerpvertrek- en retourtemperatuur te mogen ingeven, moet een stavingsstuk aantonen dat het geplaatste afgiftesysteem ontworpen werd om een vooropgesteld comfortniveau te behalen en dat daarbij rekening is gehouden met de temperatuurparameters. Dit kan via een dimensioneringsnota. Een onderdeel van die dimensioneringsnota is de warmteverliesberekening. Het andere onderdeel zijn de eigenschappen van de geplaatste afgiftesystemen (radiatoren, vloerverwarming,…). 

Om nu op de vraag te antwoorden of het verplicht is: neen, het is niet verplicht, maar als je het niet doet, dan komt dit als opmerking op jouw EPB verslag en het heeft een negatief effect op het E-peil als je de warmteverliesberekening niet laat uitvoeren. 

Positief effect op het E-peil.

Een warmteverliesberekening volgens norm 12831 is een essentieel onderdeel van de EPB-verslaggeving en kan bijdragen aan een lager E-peil van een gebouw. Deze berekening is een technische analyse van de warmte- en energiebalans van een gebouw, waarbij zowel de warmteverliezen als -winsten worden geëvalueerd. De resultaten van de berekening kunnen worden gebruikt om te bepalen hoeveel energie een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling en om mogelijke verbetermaatregelen vast te stellen. Door een warmteverliesberekening uit te laten voeren, kan je ervoor zorgen dat jouw gebouw voldoet aan de vereisten van de EPB-verslaggeving én een lager E-peil behalen. Dit kan dan weer tot gevolg hebben dat je gedurende 5 jaar geen belastingen op jouw onroerend goed moet betalen. Leuk meegenomen, toch? 🙂 Deze korting is wel sinds 2023 enkel nog van toepassing op herbouw en ingrijpende renovatie en dus niet meer voor nieuwbouw. 

Krijg inzicht in het warmteverlies van jouw woning.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op. Toch graag meteen boeken?

warmteverliesberekening