Wanneer je jouw woning of appartement verhuurt of verkoopt heb je vanaf 23 november 2022 een asbestattest nodig voor woningen en appartementen met een bouwjaar ouder dan 2001. Bij een asbest inspectiebezoek gaat de asbestdeskundige na welke asbestbronnen bij het dagelijks gebruik van het gebouw een mogelijk risico inhouden. Je zou ervan kunnen verschieten welke stoffen asbest kunnen bevatten. Ook het perceel waar de woning op staat, is onderhevig aan een asbestcontrole. Heb je na een totaalrenovatie dus nog afbraakmateriaal liggen waarvan je zeker weet dat ze asbest bevatten, laat deze dan eerst wegnemen, vooraleer je een inspectiebezoek laat doen.

Wat is inbegrepen in de asbestkeuring?

 • Alle STALEN INCLUSIEF
 • Vooronderzoek van de documentatie van de eigenaar
 • Plaatsbezoek & inspectie
 • Opmaak asbestinventaris volgens inspectieprotocol
 • Afgifte attest via OVAM databank
 • Rapportage aan COPRO

Staalnames

Dankzij ons nieuwe asbestdetectiesysteem kunnen wij als enige in Vlaanderen ter plaatse met zekerheid aangeven welke van onderstaande materialen, indien aanwezig, asbest zijn. Jij weet dan meteen of je met asbest te maken hebt al dan niet.
We moeten echter wel nog stalen opsturen als we het asbestverdachte materiaal als niet-asbest verdacht willen bestempelen op het attest.

Asbest-verdachte materialen waarvan monstername en laboanalyse verplicht is om als niet-asbesthoudend te identificeren: 

 • elk asbestverdacht materiaal dat de asbestdeskundige wil identificeren als niet-asbesthoudend
 • platen type “Pical”, asbestboard
 • zwarte lijmlaag
 • relatief harde en/of pasta-achtige mastiek of kit
 • bitumen, roofing, teer
 • spuitlagen, bevlokking
 • thermisch isolerend materiaal, indien het waarneembare materiaal asbestverdacht is
  • indien het vastgestelde materiaal asbestverdacht is, wordt een monstername tot op de primaire drager uitgevoerd
 • pleisterwerk, indien het vastgestelde materiaal asbestverdacht is
  • indien het waarneembare materiaal asbestverdacht is, wordt een monstername tot op de primaire drager uitgevoerd
 • Crepi
 • Tegellijm faiencetegels

Het verkregen asbestattest is 10 jaar geldig, tenzij er minstens één hoog materiaalrisico is vastgesteld. In dat geval wordt de geldigheid beperkt tot 5 jaar. 

Ben je niet verplicht een asbestattest te nemen, maar wil je wel weten waar er zich asbest in jouw woning bevindt? Dan is een asbestscreening een goed(koper!) alternatief! Meer informatie vind je hier.

Onze andere diensten: