Elektrische keuringen

Keuring van Elektrische installaties

Wij werken voor elektrische keuringen samen met ELECTROTEST, een erkend keuringsorganisme. Dit impliceert dat ELECTROTEST als controleorganisme door BELAC onder het nummer 234 geaccrediteerd is volgens de norm NBN ISO 17020 voor het uitvoeren van inspecties en keuringen van elektrische installaties. Dit zowel in nieuwbouw en bestaande industriële gebouwen, woningen en appartementen. Voor particulieren en professionelen.

Types elektrische keuringen

De gekwalificeerde medewerkers van ELECTROTEST voeren controles uit van elektrische installaties voor uiteenlopende toepassingen. Voor particulieren keuren ze huishoudelijke elektrische installaties en verdeelborden bij de verkoop of verhuur van hun appartement of woning. Voor bedrijven en productiefaciliteiten concentreren ze zich op de controle en de risicoanalyse van de veiligheidsaspecten van machines, toestellen en leidingen. We kunnen de elektriciteitskeuringen opdelen in 2 hoofdrubrieken en 7 sub-rubrieken:

Particuliere keuringen:

Industriële keuringen:

  • Laagspanning industrieel
  • Hoogspanning
  • Zonnepanelen
  • Hoogspanningsbeveiligingen door stroominjecties
  • Thermografie op elektrische installaties
  • Medische Ruimte

Onze andere diensten: