Asbestkeuring: Controle op Asbest + Asbestattest

Een keuring op asbest nodig, met een attest? Bekijk hieronder onze voordelige asbestkeuringdiensten.

Verplicht asbestinventarisattest bij verkoop of verhuur van oudere woningen

Wanneer je jouw woning of appartement verhuurt of verkoopt is vanaf 23 november 2022 een asbestattest noodzakelijk voor woningen en appartementen met een bouwjaar ouder dan 2001. Bij een asbest inspectiebezoek gaat de asbestdeskundige na welke asbestbronnen bij het dagelijks gebruik van het gebouw een mogelijk risico inhouden. Je zou ervan kunnen verschieten welke stoffen asbest kunnen bevatten. Ook het perceel waar de woning op staat, is onderhevig aan een asbestcontrole. Heb je na een totaalrenovatie dus nog afbraakmateriaal liggen waarvan je zeker weet dat ze asbest bevatten, laat deze dan eerst wegnemen, vooraleer je een asbestinspectiebezoek laat doen.

Wat is inbegrepen in de asbestcontroles?

 • Alle STALEN INCLUSIEF
 • Vooronderzoek van de documentatie van de eigenaar
 • Plaatsbezoek & inspectie
 • Opmaak asbestinventaris volgens inspectieprotocol
 • Afgifte attest via OVAM databank
 • Rapportage aan COPRO

 

Staalnames asbestverdacht materiaal

 
We moeten een staal opsturen voor een asbestverdacht materiaal als niet-asbest verdacht te willen bestempelen op het attest.
 

Asbest-verdachte materialen waarvan monstername en laboanalyse verplicht is om als niet-asbesthoudend te identificeren: 

 • elk verdacht materiaal dat de asbestdeskundige wil identificeren als niet-asbesthoudend
 • platen type “Pical”, asbestboard
 • zwarte lijmlaag
 • relatief harde en/of pasta-achtige mastiek of kit
 • bitumen, roofing, teer
 • spuitlagen, bevlokking
 • thermisch isolerend materiaal, indien het waarneembare materiaal asbestverdacht is
  👉 indien het vastgestelde materiaal verdacht is, wordt een monstername tot op de primaire drager uitgevoerd
 • pleisterwerk, indien het vastgestelde materiaal asbestverdacht is
  👉 indien het waarneembare materiaal verdacht is, wordt een monstername tot op de primaire drager uitgevoerd
 • Crepi
 • Tegellijm faiencetegels
 • EPC + Asbestkeuring in 1 keer? Ook mogelijk!
 

Het verkregen attest is 10 jaar geldig, tenzij er minstens één hoog materiaalrisico is vastgesteld. In dat geval wordt de geldigheid beperkt tot 5 jaar. 

Gezondheidsrisico’s Asbestvezels

Deze vezels kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken als ze worden ingeademd. Langdurige blootstelling aan asbest kan leiden tot aandoeningen zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Tijdens onze asbestkeuringen wordt daarom gekeken of er directe risico’s zijn voor de gezondheid door losse of beschadigde asbestmaterialen die vezels kunnen vrijlaten.

Frequentie en timing van asbestkeuringen

Keuringen zijn cruciaal bij de aan- of verkoop van woningen, en zijn ook van groot belang bij renovaties of sloopwerkzaamheden. Deze keuringen zijn bedoeld om asbestrisico’s vroegtijdig te identificeren, met een aanbevolen frequentie die afhangt van de blootstelling en aanwezigheid van asbest in het gebouw.

Procedures bij asbestcontroles

De controle omvat visuele inspecties en het nemen van monsters van verdachte materialen, die vervolgens in een laboratorium worden geanalyseerd op de aanwezigheid van asbestvezels. De methoden voor monstername zijn strikt gereguleerd om kruiscontaminatie te voorkomen en de integriteit van de keuring te waarborgen.

Bel ons vandaag nog voor een asbestcontrole in Limburg, Vlaams-Brabant of Antwerpen. Onze keuringen zijn relatief goedkoop, maar tegelijk van hoogste kwaliteit! Wij zijn ervaren professionals in deze industrie.

Onze andere diensten: