Sloopopvolgingsplan: wat is dat nu juist? En voor wie is het verplicht?

Wanneer je in Vlaanderen renovatie- of sloopwerken plant, ben je in sommige gevallen verplicht een sloopopvolgingsplan (SOP) toe te voegen aan je omgevingsvergunning. Het SOP bevat ook een asbestinventaris. Met deze maatregel wordt het selectief slopen van gebouwen gestimuleerd om zo tot meer hoogwaardige afvalstoffen te komen tijdens de sloopwerken.

Het sloopopvolgingsplan is in bepaalde situaties nodig om een omgevingsvergunning te bekomen wanneer je één of meerdere gebouwen wenst te slopen. Het SOP is een inventarisatie van de grondstoffen die zullen vrijkomen bij de (gedeeltelijke) sloop van gebouwen of bouwkundige werken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. De opzet is de verschillende materialen te scheiden en te komen tot zuivere gerecycleerde granulaten die opnieuw ingezet kunnen worden.

Voor wie?

De verplichting geldt voor gebouwen > 1000 m³ bij niet-residentieel gebruik of voor gebouwen > 5000 m³ bij residentieel gebruik (m.u.v. eengezinswoningen). Ook voor de afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur op wegen is een sloopopvolgingsplan vereist als het volume van de werken groter is dan 250 m³.

Maar je kan als bouwheer ook vrijwillig kiezen voor een SOP. Later in dit artikel bespreken we de voordelen.

Wat verandert er? 

Vorige zomer werd een nieuwe versie van het Vlarema goedgekeurd door de Vlaamse regering  waarin de eerdere verplichtingen voor de opdrachtgever én voor de uitvoerder van de sloopwerken uitgebreid worden. Wanneer je verplicht bent tot een sloopopvolgingsplan, zal ook de conformverklaring ervan en de tracering van het sloopafval verplicht zijn voor werken waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd na 30 juni 2022. Concreet betekent de verplichting dat voor eerder vermelde type werven de volledige traceerbaarheidsprocedure gevolgd moet worden.

Wat zijn de voordelen voor de bouwheer?

  • Er is een kwaliteitsvolle sloopinventaris bij aanbesteding van de sloopwerken zodat er op een uniformere manier én met kennis van zaken een prijs gegeven kan worden.
  • De risico’s op onverwachte meerkosten en onvoorziene omstandigheden dalen aangezien het sloopopvolgingsplan een duidelijk overzicht van de aanwezige materialen (met bijhorende verwijderingsadviezen) geeft.
  • Met een verwerkingstoelating kan de puinfractie aan een lagere tarief (als Laag Milieu Risico Profiel  puin) naar een erkende producent voor gerecycleerde granulaten (breker) afgevoerd worden.
  • Garantie dat alle materialen op een legale manier verwijderd worden.
  • Minder risico op verspreiding van gevaarlijke stoffen naar het milieu en de directe omgeving (controlebezoek bij aanwezigheid van asbest).
  • Meewerken aan een ketenzorgsysteem dat de circulaire economie versterkt en meer transparantie binnen de keten mogelijk maakt.

Bij ECOTEST bieden we deze dienst aan. Graag meer informatie?

Bekijk ook:

Ecotest EPB plichtig

Ben jij EPB plichtig?

Wat houdt EPB juist in? EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het vertegenwoordigt een score die aan een gebouw wordt…
Lees meer