Regularisatie van een woning: wat houdt dit juist in en wanneer is het nodig?

Regularisatie Omgevingsvergunning: Belang en Procedure

De regularisatie van een omgevingsvergunning is essentieel voor eigenaren die gebouwd hebben zonder de vereiste vergunningen of afwijken van de goedgekeurde plannen. Dit proces helpt eigenaren om hun bouwactiviteiten te legaliseren en mogelijke juridische problemen te voorkomen. Tijdens de regularisatie worden alle wijzigingen geëvalueerd om te zorgen dat ze voldoen aan de huidige bouwnormen.

Het indienen van een regularisatieaanvraag vereist een gedetailleerd as-built plan en nauwkeurige documentatie, meestal voorbereid door een architect, om goedkeuring te verkrijgen. Dit moet nauwgezet worden gedaan om te voldoen aan de regelgeving en goedkeuring van de aanvraag te verzekeren.

Een regularisatie is een type stedenbouwkundige vergunning die je kan aanvragen wanneer uitgevoerde wijzigingen aan het gebouw niet werden vergund en er dus sprake is van een bouwmisdrijf. Dit kan gaan over:

  • werkzaamheden die zijn uitgevoerd zonder stedenbouwkundige vergunning of nadat de vergunning is vervallen of geschorst;
  • werkzaamheden die niet overeenkomen met de vergunde toestand: wanneer  bepaalde werkzaamheden anders zijn uitgevoerd dan op de vergunde plannen staat.

 

EPB bij regularisatie

 

Het project is onderworpen aan de EPB-eisen die van toepassing waren op het moment dat de niet-vergunde werken werden gestart.

Indien de werken voor 2006 werden gestart, zijn er geen EPB-eisen van toepassing, maar erna dus wel. Dit houdt dan in dat er een EPB dossier opgestart moet worden en dat er mogelijks nog aanpassingen aan de woning moeten gebeuren om in regel te zijn met de EPB wetgeving.

 

Wat houdt een regularisatie juist in? 

 

Een aanvraag tot regularisatie moet in veel gevallen door een architect ingediend worden bij het omgevingsloket. Wanneer een architect wel of niet verplicht is, lees je hier.
Eerst en vooral zal de architect de lokale regels en voorschriften bestuderen. Na dit onderzoek, wordt er bij de gemeente getoetst of de woning in aanmerking komt voor regularisatie, ja dan neen.

Vervolgens wordt de woning volledig opgemeten en uitgetekend in 2D. Dit wordt ook wel een as-built plan genoemd, aangezien het de huidige toestand van de woning in kaart brengt, zoals deze effectief gebouwd werd. Ecotest kan helpen bij deze stap: onze dienst ‘as-built plannen (architectplannen)‘ biedt een opmeting van de volledige woning én het opmaken van het architectplan in 2D én bovendien aan een enorm voordelige prijs.

Daarna wordt het dossier samengesteld en ingediend bij het omgevingsloket.

 

Waarom woning regulariseren?

 

Je wilt jouw woning verkopen

Een woning met een bouwovertreding kan waarde verliezen op de vastgoedmarkt. De woning laten regulariseren voor verkoop is dus zeker het overwegen waard.

 

Je wilt de woning verbouwen of uitbreiden

Ben je van plan om de woning te verbouwen of uit te breiden, dan is een regularisatie absoluut noodzakelijk. Zonder de regularisatie, kan je geen nieuwe vergunning aanvragen.

 

Een boete vermijden

Op bouwovertredingen (zelfs kleine) kunnen hoge boetes staan en in sommige gevallen zelfs een gevangenisstraf. Door pro-actief te regulariseren, vermijd je boetes of erger.

 

Je kreeg een proces-verbaal (regularisatie bouwovertreding)

In deze situatie is de overheid zelf uitgekomen op jouw bouwovertreding. Een regularisatie is dan bijna onvermijdelijk om alsnog boetes of een gevangenisstraf te vermijden.

 

Wens je meer informatie over hoe Ecotest je kan helpen bij een regularisatie? Vraag vrijblijvend meer informatie via info@ecotest.be of geef ons een belletje: 016 15 28 20

 

Bekijk ook:

Ecotest EPB plichtig

Ben jij EPB plichtig?

Wat houdt EPB juist in? EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het vertegenwoordigt een score die aan een gebouw wordt…
Lees meer