Korting op je onroerende voorheffing? Dit zijn de voorwaarden

Tot vorig jaar kon je nog profiteren van 5 jaar uitstel van betaling van je onroerende voorheffing wanneer je E-peil van je woning lager lag dan 20. Sinds 1 januari 2022 is dit echter verlaagd naar een E-peil van 10.

Ligt je E-peil lager dan 20, dan heb je wel nog recht op 5 jaar slechts 50% van je roerende voorheffing betalen.

Let dus op: Alles boven de E20 heeft geen recht meer op een korting!

Wat voor jou van toepassing is, hangt af van wanneer je je bouwvergunning hebt aangevraagd.

De korting wordt pas toegekend het jaar nadat de definitieve EPB-aangifte werd ingediend.

Bijvoorbeeld: Je diende je EPB-aangifte in 2020 in. Deze werd dan pas in het voorjaar van 2021 aan de Vlaamse Belastingadministratie doorgestuurd, die dan de korting (na verwerking) toekennen bij de volgende inning van de onroerende voorheffing.

De korting op je onroerende voorheffing wordt automatisch toegekend, maar het kan zijn dat je de eerste keer toch nog volledig moet betalen, omdat het nog niet of niet op tijd verwerkt werd. Maar het recht op 5 jaar korting blijft wel gelden, het schuift alleen op.

Wat met bijgebouwen?

Wanneer je een aanbouw met een EPB plicht zet, dan kan de vermindering alleen worden toegekend als de bijkomende eenheid ook afzonderlijk kadastraal belast wordt en dus een apart KI heeft. Meestal moet je hiervoor een aanvraag indienen bij het kadaster om voor deze EPB-eenheid een afzonderlijk kadastraal inkomen te bekomen. Voorbeelden van zo’n aanbouwen met EPB-plicht zijn zorgwoningen of appartementen.

Wat gaat er in de toekomst nog veranderen?

Wanneer je vanaf 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning indient, dan zal de korting (E10 en E20) enkel nog gelden voor een herbouw of een gedeeltelijke herbouw. Een herbouw is een nieuwbouw die gepaard gaat met een volledige voorafgaande sloop van een bestaand gebouw. Een gedeeltelijke herbouw is de wederopbouw van een deelvolume van een bestaand gebouw, die gepaard gaat met een voorafgaande sloop van dat deelvolume. Bestaande constructiedelen kunnen daarbij behouden blijven en samen met de nieuwe constructiedelen deel uitmaken van dit heropgebouwde deelvolume. Koop je dus een bouwgrond en zet je daar een nieuwbouw op, dan heb je geen recht meer op een korting.

Wij bij ECOTEST kunnen jou begeleiden tijdens jouw EPB-project. Aarzel niet om ons te contacteren:

Bekijk ook:

Ecotest EPB plichtig

Ben jij EPB plichtig?

Wat houdt EPB juist in? EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het is een score dat een gebouw krijgt nadat verschillende factoren ingerekend…
Lees meer