Reductiefactor bij ventilatiesysteem: waarom is deze zo belangrijk?

Wanneer je een ventilatiesysteem hebt, gaat dit steeds in meer of mindere mate (afhankelijk van het systeem) gepaard met warmteverliezen. Bij de berekening van het E-peil van een woning, worden deze verliezen gecorrigeerd door de reductiefactor. Zo zal een ventilatiesysteem dat enkel die ruimtes ventileert volgens behoefte, veel zuiniger zijn dan een systeem waarbij het hele gebouw continu geventileerd wordt.

Een vraaggestuurd ventilatiesysteem kan je al snel 10 tot 15 E-peilpunten opleveren. Maar hoe werkt die reductiefactor juist? We gaan er in deze blog wat dieper op in.

Wat is dat nu eigenlijk, die reductiefactor?

De reductiefactor (freduc, vent) is een vermenigvuldigingsfactor die wordt vermenigvuldigd met de warmteverliezen door het gebruik van mechanische ventilatie. Een vraaggestuurd systeem (systeem C+) zal minder warme lucht naar buiten blazen dan een traditioneel C-systeem. Dit zorgt voor een lagere reductiefactor en dus minder warmteverliezen door ventilatie.

Dus: hoe lager de reductiefactor, hoe beter.

Bij een ventilatiesysteem C zijn er verschillende scenario’s mogelijk:

  • Er kan per natte ruimte een bepaald vast debiet afgezogen worden, dit is een traditioneel C-systeem.
  • Er kunnen sensoren geplaatst worden die vocht, beweging en/of CO2 gaan meten, in dit geval spreekt men van een vraaggestuurd systeem (systeem C+).

Bij een C-systeem komt de koude lucht binnen via een regelbaar rooster. Deze lucht wordt opgewarmd door te circuleren in de woning en komt via doorstroomopeningen (veelal opening onder de binnendeuren) in een natte ruimte terecht waar ze dan naar buiten wordt geblazen. Hoe groter het debiet dat naar buiten wordt geblazen, hoe groter de warmteverliezen door ventilatie.

In onderstaande tabel kan je de verschillende scenario’s met bijhorende reductiefactoren waarnemen:

Tabel reductiefactor ventilatiesysteem

Waarom is de reductiefactor belangrijk?

De ventilatieverliezen zijn bij een traditioneel ventilatiesysteem (niet vraaggestuurd) vrij groot en de reductiefactor heeft hier dan een waarde van 1.0 (dimensieloos). De E-peil eisen worden steeds strenger, waardoor het belang van een lagere reductiefactor groter wordt. Het is dus écht belangrijk rekening te houden met de reductiefactor bij de keuze van jouw ventilatiesysteem, daar het een groot verschil kan maken voor jouw E-peil en de voordelen die hiermee gepaard gaan. Buiten de korting op het KI (bij ingrijpende renovaties), heeft het ook een positief effect op het binnenklimaat en dus het wooncomfort. Maar je zal ook het verschil merken in de energiefactuur. Ook niet onbelangrijk ;-).

Reductiefactor bij andere systemen

Ook bij een A-systeem (volledig natuurlijk systeem, zonder mechanische ventilatie ) en een D-systeem (ventilatie met warmteterugwinning) kunnen reductiefactoren worden toegepast. Het principe blijft hetzelfde. Het traditionele systeem werd aangepast met sensoren, zodat het systeem vraaggestuurd wordt. Het voordeel hiervan is dat er minder warmteverlies optreedt. De reductiefactor gaat bepalen hoe groot het behaalde voordeel precies is. De reductiefactor van een systeem D ligt vaak hoger dan die van een systeem C. Enerzijds omdat de verbruiken hoger zijn en anderzijds omdat zo goed als geen enkel systeem D CO2 sensoren heeft op zijn kanalen. Het is ook zo dat om een CO2 sturing te verwezenlijken via extraventielen met een systeem D, men ook met kleppen en dubbele kanalen dient te gaan werken. Wat niet eenvoudig is, omdat veel kanalen elkaar gaan kruisen en er ook gebrek aan plaats is om dit te verwezenlijken.

Hoe kunnen wij helpen?

Wanneer je bij ons een EPB traject opstart, dan gaan we samen met jou simulaties doen in de EPB software. We kunnen dan verschillende ventilatiesystemen inrekenen en zo het effect op het E-peil bepalen. Je kan dan een heel gerichte keuze maken, helemaal op maat van jouw wensen en budget.

Bekijk ook:

Ecotest EPB plichtig

Ben jij EPB plichtig?

Wat houdt EPB juist in? EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het vertegenwoordigt een score die aan een gebouw wordt…
Lees meer