Ben jij EPB plichtig?

Wat houdt EPB juist in?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het is een score dat een gebouw krijgt nadat verschillende factoren ingerekend worden in de EPB software. Deze factoren houden rekening met hoe energiebesparend de woning is, maar ook hoe gezond het binnenklimaat van de woning is. Zo komt het dat een niet- of slecht geventileerde, maar wel heel geïsoleerde woning toch nog steeds laag zou kunnen scoren op de EPB schaal. Het is heel moeilijk om zo direct te zeggen welke factoren gelijk staan aan een bepaald E-peil (geeft aan hoe energiezuinig jouw woning is). Er zijn heel veel combinaties mogelijk. Zelfs bomen kunnen in rekening gebracht worden en zullen invloed hebben op het E-peil. Heb je bijvoorbeeld grote raampartijen op zuid, dan kunnen deze jouw E-peil negatief beïnvloeden door kans op oververhitting. Heb je echter hoge bomen staan die het zonlicht blokkeren naar die ramen, dan kan dit weer een positieve invloed hebben. Aan EPB kunnen we meerdere artikels wijden, maar voor dit artikel gaan we ons beperken tot de vraag: wanneer ben je nu eigenlijk EPB plichtig?

Ecotest EPB plichtig
EPB plicht, ja of neen?

In principe geldt de regel: heb je een bouwvergunning en een architect nodig voor de werken die je uitvoert aan een gebouw dat verwarmd of gekoeld wordt, dan ben je ook EPB plichtig. Dat verwarmen of koelen moet je niet letterlijk nemen. Ook een huis dat leegstaat en dus niet verwarmd of gekoeld wordt, is EPB plichtig. Het gaat over alle gebouwen waar mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, …

Bouw je een nieuwe woning? Dan ben je sowieso verplicht een EPB verslaggever aan te stellen. Ook bij een renovatie waar je veranderingen aan de buitenschil aanbrengt (bijvoorbeeld ramen vergroten of ramen bij creëren), ben je EPB plichtig. Een aanbouw aan de woning? Je raadt het al: EPB plichtig.

Toch zijn er ook uitzonderingen waar je niet verplicht bent een EPB dossier op te laten starten. We bekijken ze hieronder.

Wanneer toch geen EPB-plicht? 

Je moet geen architect aanstellen

Er is geen EPB-plicht voor gebouwen met een beschermd volume kleiner dan 3000 m³ waarbij de tussenkomst van een architect niet vereist is (aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling).

Heb je wel een architect nodig, maar verander je niets aan de buitenschil? Bijvoorbeeld wanneer je binnen een draagmuur verwijdert, dan ben je ook niet EPB-plichtig.

Let op: 
Stel dat je een aanvraag indiende met een uitgebreide dossiersamenstelling en achteraf blijkt dat een aanvraag met een eenvoudige dossierstelling voldoende was geweest, dan ben je spijtig genoeg de vrijstelling voor EPB kwijt.. Bekijk dus eerst heel goed welke aanvraag voor jou situatie van toepassing is. Better safe than sorry.


Tijdelijke vergunning

Er is geen EPB-plicht voor gebouwen met een tijdelijke vergunning met een maximale duur van twee jaar.

Stel dat er voor datzelfde project meerdere opeenvolgende tijdelijke vergunningen worden toegekend en de totale duur van deze vergunningen bedraagt in totaal meer dan twee jaar, dan geldt er wél EPB-plicht. In dit geval zijn de EPB-eisen van kracht die overeenkomen met het bouwaanvraagjaar van de eerste vergunning.


Kleine, alleenstaande gebouwen

Er is geen EPB-plicht voor alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m². Het gaat wel degelijk alleen over alleenstaande gebouwen, zoals een tuinhuis, en niet over een aanbouw aan de woning.

Let op: vrijstaande zorgwoningen kleiner dan 50 m² zijn wél EPB-plichtig.


Kleine, afgezonderde *
EPN-eenheden

Er is geen EPB-plicht voor *EPN-eenheden met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² die gelegen zijn in een industrieel gebouw waarin geen energie verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te bereiken of in een landbouwgebouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een klein kantoor of een kleine omkleedruimte.

*EPN-eenheid = ‘EPN staat voor EnergiePrestatie Niet-residentiële gebouwen. Een EPN-eenheid is elke eenheid van aangrenzende lokalen die in hetzelfde gebouw liggen, die het voorwerp zijn van werken van dezelfde aard, die ontworpen of aangepast zijn om afzonderlijk te worden gebruikt en die een niet-residentiële bestemming hebben met uitzondering van industriële gebouwen’


Landbouwgebouwen met een lage energiebehoefte

Er is geen EPB-plicht voor landbouwgebouwen met een lage energiebehoefte. Voorbeelden hiervan zijn niet-geconditioneerde loodsen bestemd voor stockage van bijvoorbeeld machines en voertuigen en serres voor koude gewassen.

Nog enkele specifieke voorbeelden waarbij je niet EPB-plichtig bent:

  • Je bouwt een garage aan de bestaande woning, maar deze is onverwarmd en wordt enkel gebruikt als autostalplaats. De buitenschil en installaties van de bestaande woning blijven behouden.
  • Je renoveert een gebouw dat is vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed en je vervangt enkel de ramen in de voorgevel die zichtbaar zijn vanop de openbare weg.

Ben je EPB plichtig en zoek je nog een goede en betaalbare EPB-verslaggever? Eén adres!

Bekijk ook: